Bonafide is er voor iedereen die:

- door medische of sociale redenen de geldzaken zelf niet kunnen regelen;

- inzicht en overzicht willen in de geldzaken;

- senioren die hulp kunnen gebruiken bij de geldzaken.


.

Beschermingsbewind

Is een vrijwillige maatregel die door jezelf, je naasten of instelling kan worden ingesteld. Beschermingsbewind is gericht op het beschermen van het vermogen van de klant en kan voor een langere periode zijn. Als beschermingsbewindvoerder beschermen wij het bezit en regelen wij de geldzaken. Dit doen wij in samenwerking met de rechtbank en de betrokkene. We leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over wat we voor de klant hebben gedaan.

We voeren onder andere de volgende taken uit: 
 • begeleiden aanvraag en zittingen;
 • een oplossing zoeken met de schuldeisers;
 • openen van een beheerrekening, leef rekening op naam van de klant;
 • zorgen dat het inkomen ontvangen wordt op de beheerrekening;
 • betalen van de vaste lasten van de beheerrekening;
 • periodiek leefgeld storten op de leef rekening;
 • aangifte inkomstenbelasting;
 • aanvragen van huur en zorgtoeslag; > aanvragen van kwijtscheldingen lokale belastingen;
 • verzekeringen en declaraties.

Er kan zowel een WSNP als beschermingsbewind maatregel lopen. Bij WSNP is het schuld oplossend, controlerend en toezichthoudend. Deze vorm is van tijdelijke aard. Als beschermings-bewindvoerder bemiddelen wij en zoeken we een oplossing met WSNP.

Budgetbeheer

Raak je de grip en het overzicht kwijt op je geldzaken en wil je schulden voorkomen dan bieden wij ook budgetbeheer aan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je geldzaken en het is geen formele maatregel.

We voeren onder andere de volgende taken uit:

 • scheppen inzicht in de openstaande rekeningen;
 • bieden betalingsregelingen aan bij de eventuele schuldeisers;
 • bewaken van betalingen;
 • verzorgen van belastingaangiften;
 • ondersteuning bieden bij bijstand/uitkering;
 • aanvragen van kwijtscheldingen bij de gemeente;
 • bekijken en/of wijzigen van je verzekeringen.

Samen maken we afspraken over het beheer van je geldzaken en stellen een budgetplan op waarin de inkomsten en uitgaven staan opgesteld en uitgelegd.

Ook is het mogelijk om alleen een gedeelte op te pakken waar je niet zelf uitkomt zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Budget begeleiding

 Begeleiding in je budget helpt om inzicht en overzicht te geven in je geldzaken. We leggen een overzichtelijke administratie aan. Het doel is om een situatie te creëren waarin jezelf je uitgaven kan afstemmen op je inkomen. Budget begeleiding richt zich dus vooral op het aanleren hoe je kunt omgaan met je geldzaken zonder het beheer over te nemen.

Bij de start van dit traject vind er een kennismaking en inventarisatie plaats. Om een richtlijn te bepalen voor je inkomsten en uitgaven wordt je betrokken bij het opstellen van een budgetplan. Als het nodig is kan het zijn dat andere gezinsleden erbij betrokken worden. Bij het afsluiten van het traject worden tips doorgenomen en kijken we samen verder naar de toekomst. Dit is van belang om het traject te laten slagen en je niet het gevoel hebt dat er teveel op je af komt.

Neem contact op 

Uw verzoeken worden binnen één dag behandeld

+31(0)6-51342529

Bergen Op Zoom