PRIVACY VERKLARING

Contactgegevens

Bonafideboz, gevestigd TE Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van en het toezicht op uw persoonsgegevens en te bereiken per e-mail info@bonafideboz.nl, of telefonisch 06- 5134 25 29.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Bonafideboz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bonafideboz) tussen zit.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bonafideboz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer;
  • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld via onze website, correspondentie en/of telefonisch.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Bonafideboz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bonafideboz.nl.

Bewaartermijn 

Bonafideboz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de maatregel beschermingsbewind of onze overeenkomst loopt. Na beëindiging van het bewind of onze overeenkomst wordt uw administratie aan u overgedragen of aan de opvolgend bewindvoerder.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonafideboz. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bonafideboz.nl. Wij vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen zodat we er zeker van zijn dat het verzoek van u afkomstig is.

Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.


Privacy statement 2022 / Bonafideboz